Tại lớp

Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ các bài học của bạn.

Sử dụng lớp học

KidsLoop có thể được ứng dụng nhiều mặt trong lớp học! Cả lớp cùng học với một màn hình được chia sẻ hoặc học sinh có thể dùng các thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ theo nhóm hoặc cá nhân trong các giờ học số hóa.

Chức năng cốt lõi

  • Hoạt động của người học được đồng bộ hóa qua tài khoản KidsLoop của họ để đánh giá và chẩn đoán.
  • Các cấu hình phần cứng khác nhau có thể được sử dụng để triển khai trong lớp, bao gồm máy tính, máy tính bảng và màn hình cảm ứng.
  • Các hoạt động hợp tác và tương tác thúc đẩy sự tham gia của người học.

Học tập phối hợp:
KidsLoop có thể dùng trong lớp học truyền thống

Học trong không gian vật lý với giáo viên và phương tiện kỹ thuật số

Giờ học kỹ thuật số: Cho học sinh tham gia vào các hoạt động kỹ thuật số trong các nội dung ngoại khóa, bổ trợ và tăng cường việc học tập độc lập.

Cả lớp

Sử dụng học liệu từ thư viện nội dung để bổ sung cho việc học trong quá trình giảng dạy cả lớp. Tất cả học sinh và giáo viên đều làm việc cùng nhau trên cùng một thiết bị lớn.

Giờ học cộng tác

Cho học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Học sinh cùng làm việc trên máy tính bảng.

Phòng thí nghiệm cá nhân

Thu hút toàn bộ lớp học của bạn với máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình để đồng bộ hóa tiến trình trên lớp và thông báo báo cáo.