Học tại nhà

Mở rộng việc học từ lớp học đến nhà!

Bài tập

Phụ huynh và học sinh nhận được thông báo trên bảng điều khiển khi giáo viên chỉ định hoạt động thông qua nền tảng KidsLoop. Bài tập có tích hợp tính năng báo cáo để giúp giáo viên đánh giá dễ dàng và đơn giản.

Bổ trợ & Ôn tập

Giáo viên có thể giao tài liệu ôn tập cho những học sinh cần hỗ trợ thêm. Các thuật toán thông minh sẽ giúp cung cấp nội dung học tập bổ trợ cho học sinh.

Các tính năng phụ trợ

• Có sẵn trên Android và iOS

• Các phân tích ngôn ngữ khác nhau

• Hỗ trợ đa ngôn ngữ