Dữ liệu -
GPS cho Hành trình học tập của bạn

Việc thu thập dữ liệu và máy học uy lực cung cấp một lộ trình học tập được cá nhân hóa cho mọi học sinh.

Trang tổng quan Dữ liệu

Thu thập hiểu biết quý giá về sự phát triển của người học. Hình dung sự tiến bộ của học sinh, điều chỉnh bài học và giao các bài tập bổ sung phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Phân tích & Báo cáo

Báo cáo dữ liệu của chúng tôi cung cấp các chỉ số chính cho nhà quản lý, giáo viên và phụ huynh. Các công cụ phân tích và theo dõi người học mang lại cái nhìn chuyên sâu về sự phát triển của học sinh, đồng thời việc các cột mốc và kết quả học tập có thể đo lường được giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Đề xuất Cá nhân hóa

Gắn kết quả và mục tiêu học tập với các hoạt động hoặc giáo án cụ thể và nhận lại các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên hiệu suất.