CMS -
Giúp việc quản lý nội dung trở nên dễ dàng

Sử dụng hệ thống quản lý nội dung của chúng tôi để tạo lập và khám phá các hoạt động kỹ thuật số độc đáo.

Thu hút học sinh của bạn bằng các video tương tác!

Thêm các tương tác như điền vào chỗ trống, kéo và thả, đường dẫn phân nhánh, và nhiều hơn thế nữa để giúp cho video có tính tương tác!

Nội dung Nổi bật

Bổ sung các bài học của bạn với nội dung ESL, khoa học và toán học chuyên sâu. Chọn bài học và tiến thẳng vào lớp học.

Tối đa hóa Tương tác

Các mẫu H5P đa dạng bổ sung tính tương tác cho các bài học trực tiếp và từ xa của bạn. Giúp học sinh phát triển thông qua các hoạt động xúc giác có thể tăng cường gắn kết và khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ.

Số hóa Chương trình học

Mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay của bạn. Tạo hướng dẫn giảng dạy, chuẩn bị giáo án, tạo lập các hoạt động tương tác, tùy chỉnh đánh giá và đưa ra phản hồi để số hóa hoàn toàn chương trình giảng dạy của bạn.
QUẢN LÝ BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ

An toàn đầu cuối

Bảo vệ việc phân phối các tài liệu kỹ thuật số của bạn ngay khi chúng được tải lên KidsLoop.

TẢI LÊN BẢO MẬT

Nội dung của bạn được mã hóa trong lúc chuyển giao và khi được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

ÁP DỤNG QUẢN LÝ BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ (DRM)

Chúng tôi áp dụng DRM dựa trên định dạng của nội dung tải lên.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Nội dung chỉ được giải mã và hiển thị trên thiết bị được ủy quyền. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung trong phần mềm của mình để ngăn chặn việc sao chép hoặc thu thập nội dung.