Hội thảo ‘Tổng kết quá trình thử nghiệm ứng dụng nền tảng KidsLoop trong giáo dục Mầm non’

Vừa qua, KidsLoop Vietnam đã phối hợp với trường Cao đẳng sư phạm Trung ương (CĐSPTƯ ) tổ chức hội thảo ‘Tổng kết quá trình thử nghiệm ứng dụng nền tảng KidsLoop trong giáo dục Mầm non’ tại 03 trường Màm non thực hành.

Tham dự hội thảo, có ông Phạm Minh Trí – COO KidsLoop Vietnam, ThS Liên Đỗ – Chuyên gia học thuật  KidsLoop Vietnam, TS Trịnh Thị Xim – Phó HT trường CĐSPTƯ và ThS Nguyễn Thị Phương – Phó Trưởng Khoa CNTT trường CĐSPTƯ

Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn học thuật trao đổi kết quả thử nghiệm tại 3 trường Màm non thực hành và xu hướng của chuyển đổi số & dữ liệu số. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đưa ra những đề xuất; giải pháp trong việc triển khai ứng dụng sáng tạo công nghệ số trong giáo dục mầm non mang lại hiệu quả như thế nào cho nhà trường. Từ đó, người nghe hiểu hơn về tính thiết yếu của dữ liệu và công nghệ trong giáo dục và phát triển toàn diện trẻ mầm non.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

TS Trịnh Thị Xim – Phó HT trường CĐSPTƯ
ThS Nguyễn Thị Phương – Phó Trưởng Khoa CNTT trường CĐSPTƯ
ThS Liên Đỗ – Chuyên gia học thuật  KidsLoop Vietnam