Quản lý bản quyền kỹ thuật số

Bảo vệ việc phân phối tài liệu kỹ thuật số của bạn khi chúng được tải lên KidsLoop.

Âm thanh & Video

Với sự trợ giúp của giao thức Truyền trực tiếp HTTP, chúng tôi hỗ trợ phát lại nội dung DRM đã phát trực tiếp. Tại thời điểm này, chúng tôi hỗ trợ Google Chrome (Widevine®), Mozilla Firefox (Widevine®), Microsoft Edge (PlayReady®), và Apple Safari (FairPlay).

Hình ảnh

Chúng tôi đã tạo phần mềm độc quyền để áp dụng chữ ký ảnh chìm (watermark) trong các hình ảnh. Trong một số nội dung hình ảnh nhất định, chúng tôi cũng nhúng mã vạch chìm vi mô 2D “dựa trên phiên làm việc”. Những dấu hiệu này giúp chúng tôi xác định người vi phạm và cho phép chúng tôi hành động.

PDF & Văn bản đa dạng thức

Để hạn chế khả năng người dùng sao chép văn bản từ trình duyệt của họ, chúng tôi xóa chức năng chọn, sao chép văn bản và chụp ảnh màn hình trên thiết bị Android*. Chúng tôi cũng làm xáo trộn mã được cung cấp cho người dùng để ngăn chặn việc sao chép hoặc thay đổi chức năng của các trang web.

Cách thức hoạt động

Tải lên tài liệu

Tải lên nội dung một cách an toàn thông qua trang web được mã hóa SSL của chúng tôi.

Áp dụng DRM

Máy chủ của chúng tôi nhận dạng định dạng của tài liệu và áp dụng DRM thích hợp được mô tả ở trên. Ngoài ra, chúng tôi xử lý tất cả các tài liệu để chúng hoàn hảo đến từng pixel trên hầu hết các thiết bị!

Mở khóa trong khi phát lại

Nội dung chỉ được mở khóa khi được phát trực tuyến hoặc tải xuống bởi các thiết bị được phép. Nội dung có thể được phát trực tuyến hoặc ngoại tuyến vẫn sẽ được áp dụng DRM.

* Apple không cho phép chúng tôi tắt tính năng chụp màn hình tại thời điểm này.
1. Piva, Alessandro & Barni, Mauro & Bartolini, F. & Cappellini, V .. (1997). Phục hồi chữ ký ảnh chìm dựa trên DCT mà không làm ảnh hưởng hình ảnh gốc. Hội nghị quốc tế IEEE về xử lý ảnh. 1. 520-523 quyển.1. 10.1109 / ICIP.1997.647964.