Đội ngũ KidsLoop

NHÀ SÁNG LẬP & GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

David Roberts

Một Giám đốc Điều hành (CEO) giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến. David Roberts từng là CEO của doanh nghiệp Đầu tư vốn ABN Amro Châu Á. Ông tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE), ngành Kinh tế Tiền tệ và có nền tảng về Giao dịch Chứng khoán Phái sinh (Derivatives Trading) và Giao dịch Thuật toán (Algorithmic Trading).
GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Joey Lee

Joey Lee là nhà sáng tạo hàng đầu, có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo tại Hàn Quốc. Anh có gia tài lớn là các thiết kế và sản phẩm hoạt hình đẳng cấp thế giới. Lee là trí tuệ sáng tạo đằng sau thương hiệu thành công toàn cầu - Badanamu. Anh cũng là người dẫn dắt các thiết kế của KidsLoop.
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Robert Hardman

Tốt nghiệp Đại học Auckland, New Zealand với bằng Cử nhân Vật lý & Toán học và bằng Thạc sĩ Vật lý Lượng tử, Robert Hardman có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ dữ liệu chuyên sâu và phân tích tiên tiến cho các tổ chức Blue Chip. Ông có chuyên môn về Ứng dụng Phân tích Tiên tiến (State-of-the-Art Analytics), Trí tuệ Nhân tạo (A.I.), Học máy (Machine Learning) và Điện toán Đám mây (Cloud Computing).
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Greg Hagen

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ở cương vị là một kiểm soát viên tài chính, Greg Hagen có nền tảng vững chắc về phát triển kinh doanh và quan hệ nhà đầu tư. Ông sở hữu bề dày thành tích tại các công ty hàng đầu thế giới, bao gồm Citigroup và Deloitte.
GIÁM ĐỐC

Alistair Lloyd

Alistair Lloyd có hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính với trọng tâm là quản lý danh mục đầu tư, chiến lược doanh nghiệp, phân bổ vốn và quản trị kinh doanh. Ông đã tham gia tích cực vào quá trình phát triển KidsLoop, bao gồm quan hệ nhà đầu tư, pháp chế và tư vấn chiến lược.
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Mihee Cho

Tốt nghiệp MBA từ Đại học Sogang, Mihee Cho là một Giám đốc Nhân sự giàu kinh nghiệm đã làm việc tại các công ty toàn cầu lớn trong hơn 15 năm. Bà chuyên về phát triển tổ chức toàn cầu, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sự thay đổi, lãnh đạo và quan hệ nhân viên.