Điều khoản sử dụng

Tổng quan

KidsLoop Group và / hoặc các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “KidsLoop Group” hoặc “chúng tôi”) rất vui lòng cung cấp cho bạn một số trang web, phần mềm, nội dung, sản phẩm và các dịch vụ (“Dịch vụ KidsLoop”) mang nhãn hiệu KidsLoop & Badanamu Applications hoặc một nhãn hiệu khác do KidsLoop Group sở hữu hoặc cấp phép.

Các Điều khoản sử dụng sau đây cùng với Chính Sách Bảo mật của chúng tôi (“Điều khoản sử dụng”) sẽ quy định việc sử dụng Dịch vụ KidsLoop mà chúng tôi cung cấp thông qua các Ứng dụng của mình (Ứng dụng KidsLoop & Badanamu, gọi chung là “Ứng dụng”). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng, khi đăng ký dịch vụ KidsLoop của chúng tôi hoặc mua hàng trong Ứng dụng (gọi chung là “Sử dụng Dịch vụ KidsLoop”), bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và quy định của Điều khoản sử dụng này.

Ngoài ra, khi sử dụng Ứng dụng, bạn sẽ phải tuân theo mọi nguyên tắc hoặc quy tắc tương tự, có thể được đăng và sửa đổi theo thời gian. Tất cả các nguyên tắc hoặc quy tắc đó được kết hợp khi tham chiếu với Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý hoàn toàn với Điều khoản sử dụng, thì bạn không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng.

Bằng cách tham gia Điều khoản sử dụng, bạn đồng ý cụ thể rằng (i) trọng tài là phương pháp giải quyết tranh chấp duy nhất giữa bạn và KidsLoop Group; và (ii) từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền lợi của bạn trong việc theo đuổi hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại KidsLoop Group và các bên liên quan đến Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng.

Quyền riêng tư

Vui lòng xem lại Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, chính sách quy định việc bạn sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng KidsLoop, để hiểu rõ các nguyên tắc của chúng tôi. Chính sách Bảo mật giải thích cách thực hiện về quyền riêng tư của chúng tôi đối với Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng. Bằng cách sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, bạn cũng đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, bao gồm các bài hát, trò chơi, hoạt động, câu chuyện, văn bản, đồ họa, hình ảnh, clip âm thanh, nhạc, video và tải xuống bằng kỹ thuật số, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng nút, tác phẩm nghệ thuật, là tài sản có bản quyền, bằng sáng chế hoặc sản phẩm được cấp phép của chúng tôi hoặc tài sản có bản quyền, bằng sáng chế hoặc sản phẩm được cấp phép và tất cả các bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, hình ảnh nhận diện thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Dịch vụ KidsLoop đều thuộc sở hữu của KidsLoop Group hoặc người cấp phép của chúng tôi (có thể là bên thứ ba thụ hưởng Điều khoản sử dụng) và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các luật khác của Hàn Quốc và các điều ước quốc tế.

Giấy phép và quyền truy cập

Là người dùng của Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, có thể thu hồi và có giới hạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng (và nội dung liên quan của nó). Chúng tôi có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được kết hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, thuê, cho thuê, buôn bán, sửa đổi, dịch ngược, tháo rời, thiết kế đối chiếu hoặc chuyển nhượng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng. Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào để truy cập, truy vấn hoặc thu thập thông tin từ Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng trừ khi được chúng tôi cho phép một cách rõ ràng. Chúng tôi bảo lưu bất kỳ quyền lợi nào không được ghi rõ trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng. Bất kỳ nỗ lực nào để thực hiện những hành vi nghiêm cấm được liệt kê ở trên đều là vi phạm bản quyền của KidsLoop Group. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây cản trở một cách bất hợp lý hoặc không tương thích với cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

Với tư cách là người dùng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, giấy phép của bạn chỉ được cung cấp để truy cập vào Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng để lấy thông tin về Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng và / hoặc nội dung liên quan và để đăng ký đặt mua. Khách truy cập nền tảng không được phép truy cập bất kỳ Dịch vụ KidsLoop nào cũng như Ứng dụng và / hoặc dữ liệu dành cho các thành viên.

Những dịch vụ miễn phí cơ bản

Một số lượng giới hạn các bài hát và nội dung khác sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng và việc mở khóa những nội dung và / hoặc dịch vụ bổ sung sẽ yêu cầu bạn mua trong Ứng dụng.

Mua hàng trong ứng dụng và thanh toán

Bằng cách đồng ý chọn mua hàng trong Ứng dụng, bạn đồng ý thanh toán số tiền bắt buộc và được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện thanh toán cụ thể được chọn thông qua Apple App Store hoặc Google Play Store. Việc bạn tải xuống Ứng dụng thông qua các bên thứ ba phải tuân thủ theo các Điều khoản sử dụng tương ứng của họ. KidsLoop Group có thể thay đổi giá thành của bất kỳ hoặc tất cả các gói có sẵn để mua Ứng dụng theo chính sách riêng của mình. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi giá thành này, bạn không thể thực hiện mua hàng trong Ứng dụng tương ứng. Việc sử dụng Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng có thể phải chịu phí nhắn tin, dữ liệu chuẩn và các khoản phí khác do nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn tính. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn cũng có thể cấm hoặc hạn chế các Ứng dụng và các Ứng dụng có thể không tương thích với nhà cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị di động của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết thêm thông tin.

Tranh chấp hoá đơn

1. Apple: Apple sẽ xử lý tất cả việc thanh toán và chúng tôi KHÔNG lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Mọi tranh chấp hoặc thắc mắc về thanh toán có thể được gửi lên App Store của Apple tại https://reportaproblem.apple.com/ hoặc gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào tại info@calmid.com

2. Google Play: Google Play sẽ xử lý tất cả việc thanh toán và chúng tôi KHÔNG lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Trong trường hợp của Google, họ cung cấp cho chúng tôi một cổng thông tin để hoàn lại tiền theo nhu cầu. Vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@calmid.com. Trong email của bạn gửi cho chúng tôi, vui lòng cung cấp mã đơn đặt hàng mà bạn đang tranh chấp. Chúng tôi sẽ đánh giá khiếu nại và đưa ra quyết định dựa trên đánh giá của chúng tôi.

Cấp quyền khi sử dụng ứng dụng

Khi bạn sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, bạn có thể cấp cho chúng tôi một số quyền nhất định đối với thiết bị của bạn. Hầu hết các thiết bị di động đều cung cấp cho bạn thông tin về các quyền này.

Trách nhiệm của bạn đối với thiết bị và các chi phí liên quan

Bạn chịu trách nhiệm lấy, duy trì và thanh toán mọi chi phí và lệ phí liên quan đến việc lấy và duy trì tất cả điện thoại, phần cứng máy tính, dịch vụ truy cập internet và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng. Bạn phải cung cấp tất cả thiết bị và phần mềm cần thiết để kết nối với Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những điều đã nêu ở trên không làm phiền hoặc can thiệp vào Dịch vụ KidsLoop và hoạt động của Ứng dụng. Nếu bất kỳ sự nâng cấp nào trong hoặc đối với Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng yêu cầu sự thay đổi trong thiết bị hoặc phần mềm của bạn, bạn phải thực hiện những thay đổi này bằng chi phí của mình. Trừ khi được KidsLoop Group tuyên bố rõ ràng bằng văn bản, mọi tính năng mới hoặc bổ sung của Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, bao gồm cả việc phát hành nội dung mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào gây ra cho thiết bị hoặc phần cứng của bạn khi sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng.

Từ chối trách nhiệm bảo hành

Việc bạn sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, bạn hoàn toàn chịu những rủi ro nhất định. Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng được KidsLoop Group cung cấp “nguyên trạng ” và “như vốn có” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào bởi KidsLoop Group. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, KidsLoop Group sẽ từ chối trách nhiệm bảo hành, được quy định rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngầm định về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và mọi bảo hành không vi phạm. Không có bảo đảm rằng Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc việc bạn truy cập vào các dịch vụ tương tự sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

KidsLoop Group sẽ không bảo đảm, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng liên quan đến hiệu suất, độ chính xác, độ tin cậy, khả năng bảo mật, tính hiện tại hoặc các điều khác. KidsLoop Group nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo rằng thông tin về bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng là chính xác. Tuy nhiên, KidsLoop Group không thể đảm bảo tính chính xác của những thông tin đó và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, bỏ sót hoặc khiếm khuyết nào.

Bởi vì một số hành lang pháp lý không cho phép từ chối một số trách nhiệm bảo hành nhất định, từ chối việc bảo hành trên có thể không áp dụng đầy đủ cho bạn. Trong phạm vi trường hợp cụ thể, bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành nào nêu trong tài liệu này đều bị cấm theo luật hiện hành, khi đó, thay vì các quy định trong trường hợp cụ thể đó, KidsLoop Group sẽ có quyền đưa ra các tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành tối đa theo quy định của pháp luật hoặc công bằng theo luật hiện hành trong hoàn cảnh cụ thể.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác sử dụng Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng sẽ tự chịu rủi ro về tài sản và thương tích cá nhân, cho dù thương tích đó có thể lường trước được hay không, bao gồm nhưng không giới hạn việc co giật, các vấn đề về thị lực hoặc các triệu chứng khác liên quan để sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng. Bạn thừa nhận rằng những người sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng phù hợp với mục đích sử dụng đó và đang sử dụng sản phẩm theo quyết định và ý thức đánh giá của riêng bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt, sự bồi thường hoặc các trường hợp khác, đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, theo bất kỳ cách nào, có thể dự đoán trước hoặc theo cách khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn hoặc ai đó không thể truy cập Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ vi-rút hoặc mã độc hại nào trên thiết bị của bạn hoặc của họ bị cáo buộc là do sử dụng Dịch vụ KidsLoop và các Ứng dụng; ngay cả khi KidsLoop Group đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Tất cả trách nhiệm pháp lý của KidsLoop Group và / hoặc nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, từ mọi nguyên nhân của hành động và theo mọi lý thuyết về trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn và sẽ không vượt quá mức phí lớn hơn mà bạn đã trả cho KidsLoop Group theo Điều khoản sử dụng trong mười hai (12) tháng trước khi sự cố xảy ra làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đó. Bởi vì một số hành lang pháp lý không cho phép một số giới hạn trách nhiệm pháp lý nhất định, các thành phần của giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong phạm vi mà một trường hợp cụ thể, bất kỳ giới hạn nào về thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nêu ở đây đều bị cấm theo luật hiện hành, thay vì các quy định tại đây trong trường hợp cụ thể, KidsLoop Group, sẽ được hưởng các giới hạn tối đa về thiệt hại và trách nhiệm pháp lý hiện có theo luật hoặc công bằng theo luật hiện hành trong trường hợp cụ thể.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho Tập đoàn KidsLoop vô hại và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại lý, đại diện, đối tác, người cấp phép, nhà cung cấp và chi nhánh (gọi chung là “Chi nhánh KidsLoop”) và những người dùng khác của Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng khỏi những khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, dàn xếp và chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí và chi phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến:
(i) Bất kỳ sự vi phạm hoặc vi phạm nào của bạn đối với Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.
(ii) Quyền truy cập của bạn hoặc Sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng.
(iii) Bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc Sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng.
(iv) Việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ KidsLoop nào và Ứng dụng.

Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ KidsLoop nào và Ứng dụng của bạn dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc, thay vì tòa án.

Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong trọng tài, và việc xem xét của tòa án đối với phán quyết trọng tài bị hạn chế. Tuy nhiên, trọng tài có thể phán quyết trên cơ sở từng cá nhân với những thiệt hại và mức bồi thường tương tự như tòa án (bao gồm cả việc bồi thường theo lệnh và tuyên bố hoặc thiệt hại theo luật định) và phải tuân theo Điều khoản sử dụng như một tòa án.

Mỗi người trong chúng tôi đều đồng ý rằng mọi thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân chứ không phải trong một tập thể, hành động hợp nhất hoặc đại diện. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà một khiếu nại được tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, mỗi bên sẽ từ bỏ mọi quyền được xét xử của bồi thẩm đoàn. Cả hai bên cũng đồng ý rằng bạn hoặc chúng tôi có thể khởi kiện ra tòa để buộc tội hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ khác.

Sửa đổi

KidsLoop Group có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng. Chúng tôi sẽ đăng hoặc hiển thị thông báo về những thay đổi quan trọng trên trang web và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách kiểm tra ngày “”Cập nhật Lần cuối ” ở cuối tài liệu này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng sau khi các thay đổi có hiệu lực thể hiện sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng đã sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong Điều khoản sử dụng, cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ KidsLoop và Ứng dụng.

Ngày cập nhật mới nhất: 3/11/2020

Mục lục