Ngày 18/12/2021, buổi online workshop do KidsLoop Việt Nam tổ chức đã diễn ra rất thuận lợi với chủ đề "Dạy & Học Trong Kỷ Nguyên Chuyển Đổi Số - Hướng Tới Học Liệu Số Trong Giáo Dục Mầm Non" Chúng tôi đang trong quá trình...

Ngày 15/12/2021, KidsLoop Việt Nam đã tổ chức buổi online workshop với chủ đề: “Giải pháp giảng dạy 4.0 – Kết nối phụ huynh và nhà trường”. Đây cũng là buổi hội thảo từ KidsLoop Việt Nam hướng đến B2C là các trường học với...

 ĐỔI MỚI MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TƯƠNG LAI BẰNG CÁCH TẬN DỤNG DỮ LIỆU CHÍNH LÀ “DNA CỦA GIÁO DỤC”  Viết bởi Robert Hardman, CTO (Giám đốc Công nghệ), KidsLoop Do đại dịch COVID-19, khái niệm về “Giáo dục truyền thống” hiện nay bắt buộc phải trải qua...