Chuyển đổi Giáo dục
Trẻ em thông qua Dữ liệu

Đưa giáo viên, phụ huynh và học sinh lại gần nhau để chia sẻ những hiểu biết mới về việc học.

Tin tức mới

Giải pháp Tất cả-trong-Một

KidsLoop là một nơi giáo viên có thể sáng tạo nội dung, gắn kết với học sinh, quan sát và đánh giá.

Sáng tạo

Nội dung & Chương trình

Số hóa chương trình học với công cụ H5P có sẵn giúp các bài giảng của bạn sống động.
Nếu bạn chưa có chương trình học, chúng tôi có sẵn! Giáo trình Badanamu ESL và STEAM mang đến nội dung giáo trình chuẩn hóa cho lứa tuổi 2-8.
CỔNG THÍCH ỨNG CHO VIỆC HỌC TẬP TẠI NHÀ • THƯ VIỆN

Học tập

Học ở mọi nơi

Thông qua việc sử dụng công nghệ tương tác 2 chiều, KidsLoop giúp việc thu hút học sinh trở nên dễ dàng. KidsLoop có thể được dùng trong lớp học truyền thống, lớp học từ xa hoặc dùng để giao và chấm bài tập về nhà thông qua hầu hết mọi thiết bị!
TRỰC TUYẾN • TRONG LỚP • TỰ HỌC • LẬP LỊCH •
ỨNG DỤNG

Củng cố

Dữ liệu và Phân tích

Đo lường sự tiến bộ của học sinh với kết quả học tập và các cột mốc quan trọng, đồng thời trực quan hóa dữ liệu bằng các báo cáo được tạo tự động. Các cột mốc quan trọng tương thích với nhiều tiêu chuẩn giáo dục.
báo cáo • đánh giá • nhãn

Tìm hiểu thêm về KidsLoop!

Đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh, KidsLoop là một nền tảng giáo dục tất cả trong một hoàn hảo!

Từ Mầm non đến Tiểu học

Lập bản đồ các cột mốc

Lập bản đồ chương trình học theo các cột mốc học tập để theo dõi sự tiến bộ và phát triển của người học

Phù hợp với Tiêu chuẩn

Điều chỉnh chương trình học đưa lựa chọn của bạn tiến đến tiêu chuẩn quốc tế.

Được dữ liệu hỗ trợ

Các thuật toán học máy tự động theo dõi học sinh khi các em đạt được các cột mốc học tập và gửi báo cáo về sự tiến bộ cho giáo viên và phụ huynh.

Điểm độc đáo của chúng tôi

KidsLoop thu hút người học trong mọi hoàn cảnh

LMS:

Vận hành trường học theo cách của bạn!

Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà quản lý.

CMS:

Số hóa Chương trình học

Cho bạn khả năng xây dựng chương trình học trực tuyến.

Dữ liệu:

An toàn. Năng động. Thích ứng!

Việc học được cá nhân hóa với dữ liệu được bảo mật.

Tại lớp:

Trao quyền cho việc học trên lớp!

Cung cấp cho giáo viên những công cụ cần thiết để khiến người học phải kinh ngạc với chính nội dung mà mình yêu thích!

Học tại nhà:

Mở rộng việc học về tận nhà!

Theo dõi quá trình học tập trên lớp với các hoạt động tự định hướng hấp dẫn.

Từ xa:

Học từ xa. Học tương tác. Học vui vẻ!

Học sinh được tự kiểm soát trong các lớp học trực tiếp, tương tác và từ xa.

Sử dụng chương trình học của chúng tôi!

Bổ sung vào bài học của bạn các nội dung hấp dẫn, có hệ thống, và tính tương tác.

• 200+ hoạt động tương tác
• 64 bài học trải dài qua 4 giai đoạn
• Phạm vi tương tác rộng
• 200+ hoạt động tương tác
• 48 bài học về động vật
• Hoạt hình 3D tương tác!